Evanjelický kostol, Košariská

Evanjelický kostol, Košariská Autor: Vladimír Miček

Košariská, malebná kopaničiarska obec, sa hrdí svojou polohou na rozhraní Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Vzdialená len 13 kilometrov južne od Myjavy, táto obec s deviatimi usadlosťami a viac ako 400 obyvateľmi, je domovom dôležitej historicko-kultúrnej pamiatky – evanjelického kostola.

Samostatný cirkevný zbor a jeho symbol

Dominantou Košarísk je evanjelický kostol. Jeho základy siahajú do 11. januára 1871, keď Nitrianska stoličná vrchnosť udelila povolenie na založenie samostatného evanjelického cirkevného zboru. Tento krok symbolizoval nezávislosť na matkocirkvi v Brezovej, s ktorou Košariská dlhodobo spolupracovali. Rozhodnutie postaviť si vlastný kostol a faru pramenilo z finančných sporov a túžby po samostatnosti. Základný kameň novej sakrálnej stavby bol položený 22. októbra 1871 a celý komplex bol dokončený 17. novembra 1878.

Evanjelický kostol, Košariská Autor: Vladimír Miček
Evanjelický kostol, Košariská Autor: Vladimír Miček

Osobnosti, ktoré formovali dejiny

Významnú úlohu v histórii obce zohral Jozef Miloslav Hurban, krstný otec prvého farára a otec Milana Rastislava Štefánika, významného slovenského politika, ktorý sa narodil v Košariskách a bol pokrstený práve v tomto kostole. Kostol bol aj miestom poslednej rozlúčky s M. R. Štefánikom po jeho tragickej smrti 11. mája 1919.

Architektonické a umelecké skvosty

Interiér kostola sa vyznačuje jednoduchosťou a funkcionalitou. Sieňový priestor je obklopený trojstrannou emporou na murovaných pilieroch, ktoré podopierajú rovný strop. Neoklasistický oltár s biblickou scénou a prvky empirizmu zdobí polkruhové presbytérium. Organ z dielne Martina Šašku a vyrezávaná krstiteľnica sú cennými prvkami kostola.

Evanjelický kostol, Košariská Autor: Vladimír Miček
Evanjelický kostol, Košariská Autor: Vladimír Miček

Obnova a ochrana kultúrneho dedičstva

Po druhej svetovej vojne prešiel kostol významnými rekonštrukciami. V rokoch 1946 až 1947 bol pôvodný drevený strop nahradený železobetónovým, a kostol prešiel elektrifikáciou. Kostol bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1996 a podstúpil generálnu opravu organu. V roku 2003 a 2006 prebehla rekonštrukcia strechy a v roku 2011 bola opravená veža kostola.

Pravidelné bohoslužby a živá komunita

Duchovný život v Košariskách pokračuje pravidelnými nedeľnými bohoslužbami o 14:00 hodine, ktoré sú otvorené pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Evanjelický kostol v Košariskách je nielen architektonickým, ale aj duchovným centrom obce, ktorý odráža hlboké historické korene a kultúrnu identitu tejto malej, no významnej slovenskej komunity.

Evanjelický kostol, Košariská Autor: Vladimír Miček
Evanjelický kostol, Košariská Autor: Vladimír Miček